Lesní školka
sv. Anna Cheb

Bohužel Vám musíme oznámit, že KOS z.s. odchází ze spolupráce na zřízení lesní mateřské školy v Chebu, pobočky ČTYŘLÍSTKU ML.

Nejsme schopni sladit naše představy s představami paní ředitelky Strakové.

Pro zřízení nového zázemí, celkovou organizaci, komunikaci případně koordinaci LMŠ je dle našeho názoru nyní nejvhodnější přenechat iniciativu někomu jinému.

Obracejte se prosím přímo na paní ředitelku.

Zápis od obou školek v ML i Chebu běží viz https://www.lesniskolkactyrlistek.cz/aktuality